Categories

Lịch sử Việt Nam |Tóm tắt Nhanh khởi nghĩa Hai Bà Trưng Năm 40 – 43 sau Công NguyênTóm tắt Nhanh khởi nghĩa Hai Bà Trưng Năm 40

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử Việt Nam do hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa đã đánh đuổi được lực lượng cai trị nhà Đông Hán ra khỏi Giao Chỉ (tương đương một phần Quảng Tây, Trung Quốc và Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay), mang lại độc lập trong 3 năm cho người Việt tại đây.

Từ khi nhà Triệu tiêu diệt An Dương Vương và thiết lập quyền cai trị trên lãnh thổ u Lạc cũ, chế độ thống trị dừng lại ở cấp quận với đại diện là 2 viên quan sứ ở 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Đến khi nhà Tây Hán diệt nhà Triệu ( năm 111 Trước Công Nguyên ), cấp độ thống trị vẫn ở cấp quận; chế độ các Lạc hầu, Lạc tướng của người Việt với quyền thế tập trên lãnh thổ u Lạc cũ được các chính quyền phương Bắc chấp nhận cho duy trì, nhưng ngày càng suy yếu.
Các Lạc tướng, Lạc hầu, Bồ chính để duy trì quyền hành và sự thế tập bị bắt buộc phải cộng tác với chính quyền cai trị phương Bắc. Trong hàng ngũ các Lạc tướng có sự phân hóa giữa một bên là những người thực sự cộng tác với chính quyền nhà Hán, bên kia là những người chỉ thần phục bên ngoài.
Từ khi nhà Đông Hán thành lập, Hán Quang Vũ Đế tuy chưa dẹp xong các lực lượng cát cứ phương Bắc nhưng vẫn quan tâm tới miền Nam. Tích Quang, Nhâm Diên làm Thái thú Giao Chỉ và Thái thú Cửu Chân của nhà Hán, ra sức thực hiện chính sách đồng hóa, thay đổi tập tục từ hôn nhân đến y phục, lễ nghĩa của người Việt bắt theo người Hán, dẫn đến xúc phạm nặng nề tới phong tục cũ nhiều đời của người Việt.
Từ khi Tô Định sang làm Thái thú Giao Chỉ năm 34, ách thống trị của nhà Đông Hán càng nặng nề hơn với người Việt. Tô Định tàn bạo và tham lam, tăng cường phục dịch và thuế khóa đối với người Việt để cống nạp cho triều đình nhà Hán nhiều hơn, thúc ép các Lạc tướng nhiều hơn. Sự đụng chạm lớn về văn hóa, tín ngưỡng và kinh tế khiến mâu thuẫn giữa người Việt – không chỉ nhân dân mà cả các Lạc tướng – với chế độ thống trị của nhà Hán ngày càng gay gắt. Vì vậy các Lạc tướng đã đoàn kết nhau lại để chống đối.

Trong số các Lạc tướng có ý chống lại sự thống trị của nhà Hán, nổi lên nhà Trưng Trắc ở Mê Linh, Phong Châu và nhà Thi Sách ở Chu Diên. Theo Đại Việt sử lược, Trưng Trắc và em gái là Trưng Nhị có cá tính mạnh mẽ, không chịu ràng buộc theo pháp luật mà Tô Định áp đặt.
Trưng Trắc kết hôn với Thi Sách, hai nhà đồng lòng tập hợp lực lượng chống lại sự cai trị của nhà Hán và đã tập hợp được sự ủng hộ của khá nhiều thủ lĩnh địa phương khác.
Trước khí thế chống đối của các thủ lĩnh người Việt, Tô Định đã giết Thi Sách để hy vọng dập tắt sớm ý định chống đối. Thù chồng bị giết càng khiến Trưng Trắc hành động gấp rút trong việc khởi binh chống nhà Hán.Bà cùng Trưng Nhị mang quân bản bộ về giữ Hát Môn.

Sau một thời gian chuẩn bị, tháng 2 năm 40, Trưng Trắc cùng Trưng Nhị chính thức phát động khởi nghĩa chống lại nhà Đông Hán.
Quân Hai Bà trước tiên tấn công đô úy trị quận Giao Chỉ ở Mê Linh. Chiếm được nơi đây, Hai Bà Trưng tiến đánh huyện Tây Vu, chiếm thành Cổ Loa.
Trên đà thắng lợi, từ Cổ Loa, Hai Bà Trưng mang quân vượt sông Hoàng, sông Đuống đánh trị sở Giao Chỉ ở Luy Lâu bên bờ sông Dâu (lãng Lũng Khê, Thuận Thành, Bắc Ninh). Quân khởi nghĩa tấn công quá nhanh khiến Tô Định không kịp trở tay. Trước thế mạnh của quân Hai Bà, các viên quan cầm đầu không trở tay kịp và không dám chống cự, bỏ chạy về phương Bắc.
Thái thú Giao Chỉ là Tô Định hoảng hốt cũng tháo chạy.
Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng được nhân dân khắp nơi hưởng ứng rất nhiều. Sau khi Luy Lâu bị hạ, các thành khác nhanh chóng tan vỡ và quy phục. Cuộc khởi nghĩa lan rộng vào Cửu Chân, Nhật Nam, sang Uất Lâm, Hợp Phố…
Khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên ngôi vua, xưng vương. Thần phả cho biết Trưng Nhị được phong làm Phó vương.

Năm 42, Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú phong tướng Mã Viện đã 58 tuổi làm Phục ba tướng quân, sang đánh đất Giao Chỉ.
Quân Mã Viện chia thành 2 đạo thủy bộ dự tính hội quân ở Hợp Phố để tiến đánh. Tuy nhiên khi đến Hợp Phố thì Đoàn Chí chết vì bệnh nên Mã Viện thống suất toàn quân tiến theo ven biển, ngược sông Bạch Đằng tới sông Lục Đầu rồi vào đất Giao Chỉ, đi thẳng tới Lãng Bạc.
Quân Hán tiến đến Long Biên, Tây Vu và Lãng Bạc ở phía đông Cổ Loa. Hai Bà Trưng từ Mê Linh qua Cổ Loa xuống Lãng Bạc đón đánh quân Hán. Tại đây, hai bên đã giao chiến dữ dội. Tháng 3 âm lịch tức tháng 4 năm 43, quân Việt bại trận. Mã Viện truyện chép: Viện chém vài nghìn đầu, bắt hàng hơn vạn người…
Sau trận Lãng Bạc, Trưng Vương phải thu quân về giữ Cổ Loa một thời gian rồi phải lui về Mê Linh, sau đó chạy sang Cấm Khê.
Tại Cấm Khê, quân của Hai Bà tiếp tục bị đánh bại. Quân Hán chém hơn nghìn người, bắt hàng hơn 2 vạn quân khởi nghĩa. Sau khi chiến thắng, Mã Viện cho lui quân về Luy Lâu để thu phục quận thành và nghỉ ngơi.
Sau khi Hai Bà Trưng mất thì những cuộc kháng cự của người Việt vẫn còn tiếp tục kéo dài.

#haokhigiangson #tomtatnhanh #khoinghiahaibatrungnam40

Nguồn: https://biblioteces.net/

Xem thêm bài viết khác: https://biblioteces.net/giao-duc/

Article Categories:
Giáo Dục

Comments

 • K có cơ sở, k có sách sử chép thời đó còn lưu giữ dc, chỉ là dã sử.

  Linh Lang July 29, 2020 10:25 pm Reply
 • Các loại vũ khí quân

  Trường Vũ Văn July 29, 2020 10:25 pm Reply
 • Chưa dc chi tiết ai cũng nói dc

  Đáp Nguyễn July 29, 2020 10:25 pm Reply
 • Thằng nao dislike đứa đó 100% là dòng dõi mã viện

  Quang Nguyễn July 29, 2020 10:25 pm Reply
 • Nên nhớ rằng.thời đó chưa có đất việt nam như ngày nay.mà các vùng đất đó nằm ở trên đất Quảng đông quảng tây.hà nam.triết guang nhé.chưa có một đứa nào tại việt nam nói đúng cả.hãy làm lịch sử cho thật chuẩn.

  TIEN DUNG DO July 29, 2020 10:25 pm Reply
 • Lãnh thổ xưa của 2 bà chiếm lại dc đến cả Hồ Nam bên TQ giờ, ad lại chỉ để đến Hợp Phố thôi sao!!

  Cự Giải July 29, 2020 10:25 pm Reply
 • hay quá

  đức cường vũ July 29, 2020 10:25 pm Reply
 • Công nhận hào khí giang sơn có nhiều video ít dislike thật

  Vũ Trần Anh July 29, 2020 10:25 pm Reply
 • Rán bắt chước những trang tuấn kiệt. Gái anh hùng xưa có Trưng Vương. Đuổi quân Tàu cứu vớt quê hương. Rửa xong hận thù chồng dốc trả.

  Nam Vo July 29, 2020 10:25 pm Reply
 • Thời Công Nguyên lạc long vân vk Âu Cơ đầu là con trồng chau tiên về con người Việt Nam. Thờ hai bà trưng khỡi nghĩa.chi em hai trưng hùng vĩ tôn kinh họ…

  Hien Thach July 29, 2020 10:25 pm Reply
 • Ad cho em xin bản Word về câu chuyện được không ạ!

  Nga Chẩu Thanh July 29, 2020 10:25 pm Reply
 • Bi Bi July 29, 2020 10:25 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *