Categories

SCADA TIA Portal V13 + SQL Server + Web page || Lập trình hệ SCADA và giám sát onlineTên đề tài: Mô phỏng quy trình tiệt trùng sữa tươi

Thực hiện: Nhóm SV Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE)

*** Công việc thực hiện:

– Thiết kế giao diện SCADA bằng phần mềm TIA Portal V13.

– Lập trình (PLC, hiệu ứng WINCC) cho hệ SCADA bằng phần mềm TIA Portal V13.

– Thu thập dữ liệu cảm biến vào cơ sở dữ liệu (database): Liên kết và truyền dữ liệu giữa SQL Server 2008 R2 và WINCC Runtime.

– Lập trình giao diện giám sát dữ liệu cảm biến từ xa thông qua trình duyệt internet (sử dụng Visual Studio 2017).

*** Link file thiết kế SCADA:

*** Link file thiết kế giao diện Web:

Nguồn: https://biblioteces.net/

Xem thêm bài viết khác: https://biblioteces.net/phan-mem/

Article Categories:
Phần Mềm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *